Ljubav

Ruka u ruci

Napisao/la Tatjana Beuk Laćak .

ljubavni parSmestila se spokojno
moja ruka u tvojoj
i ne pomera se.


Toplina tvog dlana
prelazi na mene,
šireći sreću
koja stidljivo izviruje.


Nisam navikla na nju,
češće sam tugu gostila,
opraštajući joj
što je kod mene
kao kod svoje kuće.


Osećam kako mi
crvene obrazi,
kako mi srce treperi.


Želim da tako ostane
sledećih par vekova,
dok je Sunca na nebu
i sjaja u očima.

Štampa