Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
     

Transurfing

Talasi

srce, radost, Vera, Bog, Dragan M. Jović

Sumnjaš li da možeš?

success 846055 960 720

Veoma često srećem ljude koji su izgubili veru ili veru traže u nečem spoljašnjem.

Vera je veza sa samim sobom.

Osluškivanjem sebe dobija se odgovor na sva pitanja i sva rešenja postaju jasna.

Osluškivanje sebe je najveća mudrost i hrabrost.


Kao što je Odisej znao da ga glasi sirena vode u smrt pa se vezao za jarbol tako i mudar čovek zna da buka ovoga sveta nije ništa drugo do ''Simphony of distraction'' i da ne prija srcu sve što prija uhu.

 

Ljudi se često pitaju a Bog ima odgovore:

Ti kažeš: “To je nemoguće!”
Bog veli: Što je ljudima nemoguće Bogu je moguće (Lk. 18, 27).

 

Ti kažeš: “Previše sam umoran.”
Bog veli: ...ja ću vas odmoriti (Mt. 11, 28).

 

man i Bog

Ti kažeš: “Ne mogu nikako da krenem napred.”
Bog veli: Dosta ti je blagodat moja (2. Kor. 12, 9).

 

Ti kažeš: “Ne razumem ono što se oko mene događa.”
Bog veli: “Ja ću upravljati korake tvoje” (vidi Ps. 3, 4-5).

 

Ti kažeš: “Ja to ne mogu.”
Bog veli: “Ti sve možeš” (vidi Fil. 4, 13).

 

Ti kažeš: “Ja nisam kadar.”
Bog veli: “Ja sam kadar” (vidi 2. Kor. 9, 8).

 

Ti kažeš: “To kod mene neće izaći na dobro.”
Bog veli: A znamo da onima koji ljube Boga sve pomaže na dobro (Rim. 8, 28).

 

Ti kažeš: “Ne mogu sebi da oprostim.”
Bog veli: “Ja ti opraštam” (vidi 1. Jn. 1, 9; Rim. 8, 1).

 

love godTi kažeš: “Ne mogu s ovim izaći na kraj.”
Bog veli: A Bog moj ispuniće svaku potrebu vašu... (Fil. 4, 19).

 

Ti kažeš: “Plašim se.”
Bog veli: Jer nam Bog nije dao duha plašljivosti... (2. Tim. 1, 7).

 

Ti kažeš: “Stalno sam zabrinut i razočaran.”
Bog veli: Sve svoje brige položite na Njega, jer se On stara za vas (1. Pt. 5, 7).

 

Ti kažeš: “Nemam dovoljno vere.”
Bog veli: “Ja svakome dajem meru vere” (vidi Rim. 12, 3).

 

Ti kažeš: “Nisam dovoljno pametan.”
Bog veli: “Ja ti dajem mudrost” (vidi 1. Kor. 1, 30).

 

Ti kažeš: “Osećam se usamljenim.”
Bog veli: “Ja te nikada neću napustiti” (vidi Jev. 13, 5)

 

Sve se promenilo, ljudi danas lete, dugo žive i razgovaraju u trenutku dok su hiljadama kilometara udaljeni.
Sve se promenilo ali je ljudsko srce ostalo isto.
Ono traži i žudi za ritmom u kome će večno pulsirati.


Taj ritam se čuje u miru i tišini sebe.
Od tog ritma počinje radost življenja.

sorrow 699608 960 720

 

Radost življenja

 

Štampa

Copyright © 2016. Udruženje "Talasi" - "Waves" Association