srce, radost, Vera, Bog, Dragan M. Jović

Sumnjaš li da možeš?

Napisao/la Dragan M Jović .

success 846055 960 720

Veoma često srećem ljude koji su izgubili veru ili veru traže u nečem spoljašnjem.

Vera je veza sa samim sobom.

Osluškivanjem sebe dobija se odgovor na sva pitanja i sva rešenja postaju jasna.

Osluškivanje sebe je najveća mudrost i hrabrost.


Kao što je Odisej znao da ga glasi sirena vode u smrt pa se vezao za jarbol tako i mudar čovek zna da buka ovoga sveta nije ništa drugo do ''Simphony of distraction'' i da ne prija srcu sve što prija uhu.

 

Ljudi se često pitaju a Bog ima odgovore:

Ti kažeš: “To je nemoguće!”
Bog veli: Što je ljudima nemoguće Bogu je moguće (Lk. 18, 27).

 

Ti kažeš: “Previše sam umoran.”
Bog veli: ...ja ću vas odmoriti (Mt. 11, 28).

 

man i Bog

Ti kažeš: “Ne mogu nikako da krenem napred.”
Bog veli: Dosta ti je blagodat moja (2. Kor. 12, 9).

 

Ti kažeš: “Ne razumem ono što se oko mene događa.”
Bog veli: “Ja ću upravljati korake tvoje” (vidi Ps. 3, 4-5).

 

Ti kažeš: “Ja to ne mogu.”
Bog veli: “Ti sve možeš” (vidi Fil. 4, 13).

 

Ti kažeš: “Ja nisam kadar.”
Bog veli: “Ja sam kadar” (vidi 2. Kor. 9, 8).

 

Ti kažeš: “To kod mene neće izaći na dobro.”
Bog veli: A znamo da onima koji ljube Boga sve pomaže na dobro (Rim. 8, 28).

 

Ti kažeš: “Ne mogu sebi da oprostim.”
Bog veli: “Ja ti opraštam” (vidi 1. Jn. 1, 9; Rim. 8, 1).

 

love godTi kažeš: “Ne mogu s ovim izaći na kraj.”
Bog veli: A Bog moj ispuniće svaku potrebu vašu... (Fil. 4, 19).

 

Ti kažeš: “Plašim se.”
Bog veli: Jer nam Bog nije dao duha plašljivosti... (2. Tim. 1, 7).

 

Ti kažeš: “Stalno sam zabrinut i razočaran.”
Bog veli: Sve svoje brige položite na Njega, jer se On stara za vas (1. Pt. 5, 7).

 

Ti kažeš: “Nemam dovoljno vere.”
Bog veli: “Ja svakome dajem meru vere” (vidi Rim. 12, 3).

 

Ti kažeš: “Nisam dovoljno pametan.”
Bog veli: “Ja ti dajem mudrost” (vidi 1. Kor. 1, 30).

 

Ti kažeš: “Osećam se usamljenim.”
Bog veli: “Ja te nikada neću napustiti” (vidi Jev. 13, 5)

 

Sve se promenilo, ljudi danas lete, dugo žive i razgovaraju u trenutku dok su hiljadama kilometara udaljeni.
Sve se promenilo ali je ljudsko srce ostalo isto.
Ono traži i žudi za ritmom u kome će večno pulsirati.


Taj ritam se čuje u miru i tišini sebe.
Od tog ritma počinje radost življenja.

sorrow 699608 960 720

 

Radost življenja

 

Štampa