Prijavite se i učestvujte!

Svi želimo svoje parče sreće, ali kako ga pronaći? Pokrenite talase i saznajte!

Članstvo

ČLANSTVO

Ako želite da i sami budete orao, letite sa orlovima.
Uvek imate izbor: da živite život koji želite ili ostavite sve kako jeste. Ukoliko ste za prvu opciju, na pravom ste mestu! Predlažemo da budete aktivni u svom razvoju! Nudimo vam jednostavna i efikasna rešenja u vidu praktičnih znanja iz oblasti ličnog i profesionalnog usavršavanja, zasnovanih na našim i najuspešnijim iskustvima istaknutih pojedinaca i organizacija. Znanje se otvara samo onima koji imaju nameru da ga preuzmu!
Ako je to Vaš izbor, priključite se rastućoj mreži naših članova i otkrijte nove mogućnosti za povezivanje, rast, učenje i inspiraciju!
Udruženje “Talasi”, vaš pouzdan partner i oslonac u procesu unаpređenjа ličnog i profesionаlnog rаzvojа.

FIZIČKA LICA

Fizička lica koja žele da postanu članovi Udruženja “Talasi” popunjavanjem Prijave za učlanjenje i njenim potpisivanjem prihvataju načela i ciljeve Statuta Udruženja.
Popunjenu Pristupnicu potrebno je skenirati pa poslati na e-mail: talasamo@talasi.org ili poslati na adresu Udruženja (Udruženje Talasi, Nehruova 56/4, 11070 Beograd, Srbija).
Godišnja članarina iznosi 10 EUR u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate i važi 12 meseci od trenutka uplate.
Udruženje se obavezuje da će sredstva koristiti isključivo u svrhu obezbedjivanja kvalitetnije tehničke podrške članovima i ispunjavanja ciljeva odredjenih Statutom.
Moguć je prijem članova iz inostranstva koji članarinu mogu uplatiti na devizni račun Udruženja “Таlasi“: 160-451881-08 otvorenog kod Bance Intesa.
Preuzmite Prijavu za učlanjenje za fizička lica.

PRAVNA LICA

Preduzetnici i preduzeća koja žele da postanu članovi Udruženja TALASI, ” popunjavanjem Prijave za učlanjenje, njenom overom pečatom preduzeća/ radnje i potpisom ovlašćenog lica prihvataju načela i ciljeve Statuta Udruženja.
Popunjenu Prijavu za učlanjenje potrebno je skenirati pa poslati na e-mail: talasamo@talasi.org ili poslati na adresu Udruženja (Udruženje Talasi, Nehruova 56/4, 11070 Beograd, Srbija).
Godišnja članarina iznosi 30 EUR u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate i važi 12 meseci od trenutka uplate.
Udruženje se obavezuje da će sredstva koristiti isključivo u svrhu obezbedjivanja kvalitetnije tehničke podrške članovima i ispunjavanja ciljeva odredjenih Statutom.
Preuzmite Prijavu za učlanjenje za pravna lica.
Način uplate članarine:
Naknada koju članovi Udruženja “Talasi” plaćaju na ime redovne godišnje članarine se uplaćuje pre konačnog prijema u članstvo i važi godinu dana od dana izvršene uplate.
Uplata članarine za pravna i fizička lica se vrši na dinarski račun Udruženja Talasi:
160-451881-08  Banca Intesa
Podaci za uplatu godišnje članarine:
Uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
Svrha: uplata članarine
Primalac: Udruženje “Talasi”
Iznos: 10 EUR ( za fizička lica) 30 EUR ( za pravna lica) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
Dinarski tekući račun:160-451881-08  Banca Intesa