Najiskrenije vam se zahvaljujemo što razmatrate mogućnost da podržite naš rad donacijom!

Izaberite način donacije koji vama odgovara:

Uplata na Paypal: paypal.me/biljanatalasi

Uplata na račun: Banka Poštanska štedionica

Primalac: Biljana Janković, zastupnik Udruženja “Talasi”

Svrha uplate: donacija za Udruženje “Talasi”

Dinarski račun: 200 13226849  41

Devizni račun IBAN: RS35200000012981559007

SWIFT CODE: SBPORSBG

Važno!

Udruženje se obavezuje da će sredstva koristiti isključivo u svrhu obezbedjivanja kvalitetnog sadržaja, radionica, tehničke podrške čitaocima i ispunjavanja ciljeva odredjenih Statutom.