Pobeda

Talasi poezije za Dan oslobođenja Beograda

 

POBEDA

20. oktobar.
Beograd obasjan prvim
slobodnim suncem!
Pun pesmi majki – radosnih žena
što sina svog čekaju sad.

Mnogi junaci nisu dočekali
taj dan – dan svetlosti,
dan slobode,
najsvetliji dan na svetu.

Sedih kosa, drhtavih ruku
otac traži jedinca svog
i gleda u svaki kut –
al’ sina njina nema.
Hrabro je pao za narod svoj –
herojski hrabro
ne žaleć’ život svoj.
Jesen je tiha, vetrić parka
i prati starca na putu tom.

 

 

Spec. farm. Jasminka Bjeletić, spec. menadžer Dir Apoteke “Beograd”