Pismo podrške – Sačuvajmo reke Stare planine

Stara planina sa svojim čudesnim rekama i vodopadima nije nam Bogom data u nasleđe kako bi je iskoristili i upropastili, već je naše zaveštanje potomcima koji treba da uživaju u ovom prirodnom carstvu vode u godinama koje dolaze, čuvajući ga i brinući o njemu nadalje za sebe i svoju decu!

Uništavanje prirode Stare planine izmeštanjem rečnih korita u cevi zarad izgradnje mini hidroelektrana vodi ka ekološkoj i duhovnoj katastrofi jer kakvi bi mi bili ljudi ako to dozvolimo!

Udruženje „Talasi“ inicira, podstiče, organizuje, podržava i sprovodi sve aktivnosti koje inspirišu na kvalitetniji, srećniji i produktivniji život pojedinca i društva u celini.

Kao takvo, Udruženje je družina dobronamernih ljudi koja je apsolutno protiv projekata koje ne služe na dobro ni prirodi ni ljudima i zato od srca podržavamo inicijativu grupe građana da se zaštite reke Stare planine!

U svakom pojedincu je snaga talasa, ali zajedno imamo snagu cunamija!

Zajedno ćemo i uspeti da odbranimo prirodna bogatstva božanstvenog parka prirode Stare planine!

SAČUVAJMO REKE STARE PLANINE – STOP IZGRADNJI MHE!

15.08.2018. u Beogradu

mr Biljana Janković, PMI, dipl oec, zastupnik Udruženja “Talasi”

Pismo podrske Udruzenja Talasi