Saradnja sa Književnom omladinom

Protokol o saradnji “Književne omladine Srbije” i Udruženja “Talasi”

04. Marta 2017. predsednik Književne omladine Srbije, Verica Sekirarski i zastupnik i predsednik Udruženja ,,Talasi”, Biljana Janković, potpisali su Protokol o saradnji u cilju zajedničkog približavanja kulture mladima, kroz kulturnu, prvenstveno književnu animaciju, kao i u cilju motivisanja mladih za umetničko stvaralaštvo.

Potpisnici Protokola posebno su se sporazumeli o organizovanju predavanja, radionica i manifestacija kulturno – umetničog i edukativnog karaktera, inspirativnim kulturnim i umetničkim sadržajima koji mogu podstaknuti mlade ljude na aktivno sudelovanje u kulturnom životu zajednice.

Saradnja podrazumeva i uključivanje pisaca i pesnika Književne omladine Srbije u rad programa saradnje, na osnovu saglasnosti obeju strana da ,,kultura nikada nije imala veću potrebu za dijalogom nego što je ima danas”.

Književna omladina Srbije je institucija osnovana 1971. godine u Beogradu, sa ciljem da promoviše književno stvaralaštvo mladih ljudi. Kao izdavač, Književna omladina Srbije je specijalizovana za izdavanje prve knjige, odnosno pronalaženje mladih talenata i objavljivanje njihovih rukopisa. Takođe, posebna pažnja se posvećuje delima koja predstavljaju kulturno nasleđe Srbije.  (www.kos.rs)

Udruženje „Talasi“ je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, sa sedištem u Beogradu, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, edukacije, kulturnog i kreativnog rada. (www.talasi.org)

mr Biljana Janković, predsednik Udruženja Talasi, www.talasi.org