Knjiga mudrosti starih Tolteka – 4 sporazuma

Ako budete činili sve što možete u potrazi za ličnom slobodom, u potrazi za ljubavlju prema sebi, otkrićete da je samo pitanje vremena kada ćete pronaći ono za čime tragate.

Četiri sporazuma iz Knjige mudrosti starih Tolteka, Don Migurel Ruiza ,vam pružaju platformu za život sa osmehom!Potrebno je da besprekorno koristite svoje reči, ne shvatate ništa lično, ne stvarate pretpostavke i uvek učinite sve što možete!

Zvuči lako? E, pa nije. Treba usvojiti i primeniti ova znanja, delovati, vežbati, padati i ustajati opet i opet i opet..Za sve vas na Talasima su izdvojeni najvažniji koraci iz knjige koja vam može promeniti život!

Naše urođene sposobnosti omogućavaju nam da naučimo da sanjamo, a oni koji su počeli da žive pre nas uče nas kako da sanjamo  – društveni san. Da, vi sanjate upravo sada, ovog trenutka. Sanjate iako je vaš mozak u budnom stanju. Pravila spoljašnjeg sna su tako brojna da, čim se jedno novo ljudsko biće rodi, mi skrećemo pažnju tog deteta i uvodimo ta pravila u njegov ili njen um. Spoljašnji san koristi roditelje, školu i religiju da nas nauči kako da sanjamo.

Pažnja je naša sposobnost da razlikujemo stvari i usredsredimo se samo na one koje želimo da opažamo. Možemo da opažamo milione stvari istovremeno, ali uz pomoć pažnje, možemo da održimo ono što želimo da opažamo, šta god to bilo, u prvom planu svojih misli.

Odrasli su privukli našu pažnju i neprestanim ponavljanjem ubacili informacije u naš um. Sve što znamo naučili smo na taj način. Koristeći svoju pažnju naučili smo čitavu stvarnost, čitav san. Naučili smo kako da se ponašamo u društvu; u šta treba da verujemo i u šta ne treba da verujemo; šta je prihvatljivo a šta nije; šta je dobro a šta loše; šta je lepo a šta ružno; šta je ispravno i šta je pogrešno. Sve je to bilo unapred pripremljeno – sva ta znanja, sva pravila i koncepti o tome kako treba da se ponašamo u svetu. Dok ste išli u školu, sedeli ste u klupi usmeravajući svoju pažnju na ono što učitelj govori. Kada ste išli u crkvu, usmeravali ste pažnju na ono što je govorio sveštenik ili pop. Isti sistem postoji sa majkom i ocem, braćom i sestrama; svi su oni pokušavali da privuku vašu pažnju. Takođe smo naučili i to kako da mi privučemo pažnju drugih ljudi, pa smo tako razvili potrebu za pažnjom koja može da dovede do velikog rivalstva.

Deca se takmiče u tome da privuku pažnju svojih roditelja, svojih nastavnika, svojih prijatelja. “Pogledaj me! Pogledaj šta radim! Hej, ovde sam!”

Potreba za pažnjom postaje veoma izražena i nastavlja se i kada odrastemo.

Kao deca, nismo imali priliku da izaberemo svoja verovanja, ali smo se složili sa informacijama koje su nam preko drugih ljudi prenesene iz planetarnog sna. Jedini način da sačuvamo informacije jeste sporazum. Spoljašnji san nam može privući pažnju, ali ukoliko se mi s tim ne složimo, mi ne prihvatamo informaciju. Čim se složimo, mi počnemo da verujemo, i to se naziva poverenje. Imati poverenja, znači bezrezervno verovati.

Eto kako učimo kao deca. Deca veruju u sve što im odrasli kažu. Mi se slažemo sa njima i naše poverenje je tako snažno da naš sistem verovanja kontroliše čitav naš životni san. Mi nismo birali ta verovanja, i možda smo se i bunili protiv njih, ali nismo bili dovoljno snažni da u svojoj pobuni pobedimo. Posledica toga je da smo se prepustili tim verovanjima i sklopili sopstveni sporazum.

Ja ovaj proces nazivam pripitomljavanjem ljudi. Prilikom tog pripitomljavanja mi učimo kako da živimo i kako da sanjamo. U pripitomljavanju ljudi, informacije iz spoljašnjeg sna prenose se u unutrašnji san, oblikujući čitav sistem naših verovanja. Dete najpre uči nazive stvari: mama, tata, mleko, flašica. Dan za danom, kod kuće, u školi, u crkvi, i na televiziji, govore nam kako treba da živimo, kakvo ponašanje je prihvatljivo. Spoljašnji san nas uči kakvi kao ljudi treba da budemo. Mi imamo čitav koncept o tome šta znači biti “žena” i šta znači biti “muškarac”. A takođe učimo i da procenjujemo: procenjujemo sebe, procenjujemo druge, procenjujemo svoje bližnje.

Sve naše prirodne težnje gube se u procesu pripitomljavanja. A kada dovoljno odrastemo da možemo da shvatamo, mi naučimo reč „NE“. Odrasli kažu: “Nemoj da radiš ovo ili ono.” Mi se bunimo i kažemo: “Ne!” Bunimo se zbog toga što branimo svoju slobodu. Želimo da budemo ono što jesmo, ali mi smo veoma mali, a odrasli su veliki i jaki. Posle određenog vremena počinjemo da se plašimo jer znamo da ćemo svaki put kada uradimo nešto loše biti kažnjeni.

U izvesnom periodu našeg života pripitomljavanje postaje tako snažno da nam više nije potreban niko drugi da nas pripitomljava. Nisu nam potrebni majka ili otac, škola ili crkva da bi nas pripitomljavali. Toliko smo dobro obučeni da počinjemo da pripitomljavamo sami sebe. Postali smo životinje koje se same pripitomljavaju. Sada možemo da pripitomljujemo sebe u skladu sa istim onim sistemom verovanja koja smo prihvatili, i uz upotrebu istog sistema nagrada i kazni. 

Mi kažnjavamo sebe onda kada se ne ponašamo u skladu sa svojim sistemom verovanja; nagrađujemo sebe onda kada smo “dobri dečaci” ili “dobre devojčice”.

U čitavom vašem životu niko vas nije zlostavljao više od vas samih. A granica ovog samozlostavljanja upravo je ista ona granica koju smo spremni da trpimo od nekoga drugog. Ako vas neko maltretira malo više nego što vi maltretirate sami sebe, verovatno ćete napustiti tu osobu. Ali ako vas neko maltretira malo manje nego što vi maltretirate sebe, vi ćete verovatno ostati u vezi s tom osobom i beskonačno dugo je trpeti.

Početak novog sna

Postoje hiljade sporazuma koje ste sklopili sami sa sobom, sa drugim ljudima, sa svojim snom o životu, sa Bogom, sa društvom, sa svojim roditeljima, sa svojim mužem ili ženom, sa svojom decom. Ali najvažniji sporazumi su oni koje ste sklopili sa sobom. U tim sporazumima rekli ste sebi kakvi ste, šta osećate, u šta verujete i kako treba da se ponašate. Rezultat toga je ono što nazivate svojom ličnošću.

U tim sporazumima kažete: “Ovo sam ja. Ovo su stvari u koje verujem. Neke stvari mogu da uradim, a neke ne mogu. Ovo je stvarnost, a ono fantazija; ovo je moguće, ono nemoguće.” Jedan jedini sporazum ne predstavlja veliki problem, ali mi imamo mnoge sporazume zbog kojih patimo, zbog kojih nemamo uspeha u životu. Ako želite da živite srećno i zadovoljno, morate imati dovoljno hrabrosti da raskinete te sporazume koji su zasnovani na strahu i oduzimaju vam snagu. Takvi sporazumi koji potiču iz straha teraju nas da rasipamo ogromnu energiju, ali sporazumi koji potiču iz ljubavi pomažu nam da sačuvamo energiju, pa čak i da je uvećamo.

Ukoliko uviđamo da su naši sporazumi ono što određuje naš život, a nismo zadovoljni svojim životnim snom, moramo promeniti te sporazume. Kada konačno budemo spremni da promenimo svoje sporazume, sklopićemo četiri veoma moćna sporazuma koji će nam pomoći da raskinemo one sporazume koji potiču iz straha i oduzimaju nam snagu. Svaki put kada poništite jedan sporazum, sva snaga koju ste upotrebili da ga stvorite vraća se vama. Ako usvojite ova četiri nova sporazuma, oni će vam dati dovoljno lične snage da možete da promenite čitav sistem svojih starih sporazuma. Potrebna vam je jaka volja da biste prihvatili ova četiri sporazuma – ali ako možete da počnete da živite sa ovim sporazumima, vaš život će se čudesno izmeniti. Videćete svojim očima kako ponor pakla nestaje. Umesto da živite u paklenom snu, stvorićete nov san – svoj sopstveni rajski san.

Jedini razlog zbog kojeg patite jeste što ste to sami izabrali. Ako dobro pogledate svoj život, pronaći ćete mnogo razloga da patite, ali nećete naći nijedan dobar razlog da to činite. Isto važi i kada je u pitanju sreća. Sreća je stvar vaše odluke i izbora isto kao i patnja. Ova naizgled jednostavna četiri sporazuma mogu da vam potpuno preokrenu dosadašnje poglede na život. Preokrenite sve u svoju korist.

Prvi sporazum – Besprekorno koristite sopstvenu reč

Prvi sporazum je veoma važan jer ćete uz pomoć samo ovog prvog sporazuma biti u stanju da se uzdignete na onaj nivo egzistencije koji ja nazivam rajem na zemlji.

Prvi sporazum glasi: besprekorno koristite svoju reč. On zvuči vrlo jednostavno, ali je veoma, veoma moćan. Zašto baš reč? Vaša reč predstavlja vašu kreativnu moć. Vaša reč je dar koji potiče direktno od Boga. U Jevanđelju po Jovanu, u Bibliji, koje govori o stvaranju svemira, kaže se: “U početku beše reč, i reč beše sa Bogom, i reč beše Bog.” Uz pomoć reči vi izražavate svoju kreativnu snagu. Sve iskazujete rečima. Bez obzira na to kojim jezikom govorite, vaša namera manifestuje se pomoću reči. O čemu sanjate, šta osećate, i kakvi ste zapravo vi, sve se to manifestuje rečima.

Reč nije samo zvuk ili pisani simbol. Reč je sila; to je vaša sposobnost izražavanja i komunikacije, mišljenja, a samim tim, i stvaranja događaja u vašem životu. Vi imate moć govora. Koja još životinja na planeti ima moć govora? Reč je najmoćnije oruđe koje kao ljudsko biće posedujete; ona je magijsko oruđe. Ali kao i mač sa dve oštrice, vaša reč može stvoriti najlepši san, ili uništiti sve oko vas. Jednu oštricu predstavlja zloupotreba reči, koja oko sebe stvara pakao. Druga oštrica je besprekorna upotreba reči, pomoću koje možemo stvoriti samo lepotu, ljubav i raj na zemlji.

Zavisno od toga kako je upotrebite, reč vas može osloboditi, ili vas baciti u najstrašnije ropstvo. Sva magija koju posedujete zasnovana je na vašim rečima. Mi planiramo osvetu. Mi stvaramo haos uz pomoć reči. Zloupotreba reči je sredstvo pomoću kojeg jedni druge ponižavamo i držimo jedni druge u stanju straha i sumnje.

Vaša reč je čista magija, a zloupotreba reči predstavlja crnu magiju. Mi neprestano koristimo crnu magiju čak i ne znajući da je naša reč magična. Koliko puta to činimo svojoj deci? Izražavamo nepažljivo svoje mišljenje, zloupotrebljavamo reči i naša deca godinama nose sa sobom crnu magiju. Ljudi oko nas vole da koriste crnu magiju protiv nas ( reči: „ćuti, ne znaš da pevaš“; „ baš si glup“) ali oni ne znaju šta rade. Zbog toga im moramo oprostiti: oni ne znaju šta rade.

Izgovarajte reči poštujući svoj integritet. Govorite samo ono što mislite. Klonite se toga da koristite reči da biste govorili protiv sebe ili ogovarali druge. Naročito je važno ovo „protiv sebe“. Koristite moć svoje reči u pravcu istine i ljubavi.

Ogovaranje je postalo glavni vid komunikacije u ljudskom društvu. Ono je čist otrov, kao kompjuterski virus. Jedna mala dezinformacija može da prekine komunikaciju među ljudima, da zarazi svaku osobu sa kojom dođe u dodir.

Razmislite koliko puta ste ogovarali osobu koju najviše volite da biste dobili podršku za svoj način razmišljanja. Koliko puta ste privukli pažnju drugih, šireći otrov o onome koga volite da biste potvrdili da je vaše mišljenje isprano? Vaše mišljenje nije ništa drugo do vaš stav. On ne mora biti istinit. Vaše mišljenje potiče iz vaših verovanja, vašeg sopstvenog ega i vašeg sopstvenog sna. Mi stvaramo sav taj otrov i prenosimo ga na druge samo da bismo mogli pred sobom da opravdamo svoje stavove.

Godinama se u nama talože tračevi i čini bačene tuđim rečima, ali takođe i one koje upotrebljavamo razgovarajući sami sa sobom. Mi neprestano razgovaramo sami sa sobom i najčešće govorimo stvari kao što su: „Oh, ja sam debeo/la. Ja sam glup/a. Nikada neću biti dobar/a.“ Vidite li kako reč koristimo protiv sebe. Ako razumete ovaj prvi sporazum, besprekorno koristite svoju reč. Promene će se najpre dogoditi u vašem ophođenju prema sebi, a kasnije i u načinu ponašanja prema drugima, naročito prema onima koje najviše volite.

To je prvi sporazum koji treba da sklopite ako želite da budete slobodni, ako želite da budete srećni, ako želite da prevaziđete nivo egzistencije koji predstavlja pakao. Koristite reč na pravi način. Koristite reč da biste preneli svoju ljubav. Koristite belu magiju počinjući od sebe. Recite sebi kako ste divni, kako ste sjajni. Recite sebi koliko volite sebe. Upotrebite reč da razbijete sve one sitne, sićušne sporazume zbog kojih patite.

Ljudski um je kao plodno tlo na koje neprestano padaju semenke. Te semenke su mišljenja, ideje i koncepti. Kada posadite jedno seme, jednu misao, ona počinje da raste. Reč je kao semenka, a ljudski um je tako plodan! Jedini problem je u tome što on isuviše često postaje plodno tlo za seme straha. Svaki ljudski um predstavlja plodno tlo, ali samo za onu vrstu semena za koju je pripremljen. Važno je imati u vidu za kakvu vrstu semena je spreman naš um, i pripremiti ga da prihvati seme ljubavi.

Drugi sporazum – Ništa nemojte shvatati lično

Sledeća tri sporazuma zapravo proizilaze iz prvog sporazuma.

Drugi sporazum glasi: ništa nemojte shvatati lično. Šta god da se desi u vašoj okolini, nemojte to shvatati lično. Da upotrebimo raniji primer, ako vas sretnem na ulici i kažem: “Hej, baš si glup”, a da vas pri tome čak i ne poznajem, to ne govori ništa o vama; to govori nešto o meni. Ako to shvatite lično, onda ćete možda poverovati da ste glupi. Možda ćete pomisliti: “Odakle on to zna? Je li on to vidovit, ili možda svi mogu da vide koliko sam glup?”

Vi to shvatate lično zbog toga što se slažete sa onim što je rečeno, ma šta to bilo. Čim se složite, kroz vas počinje da teče otrov, i vi ste zarobljeni u paklenom snu. Ono što vas drži zarobljene to je ono što nazivamo ličnom važnošću. Lična važnost, ili lično shvatanje stvari, izraz je maksimalne sebičnosti zbog toga što mi pretpostavljamo da se uvek radi o “meni”. Tokom perioda našeg obrazovanja, ili našeg pripitomljavanja, naučli smo da sve shvatamo lično. Mi mislimo da smo mi za sve odgovorni. Ja, ja, ja, uvek ja!

Ništa od onoga što drugi ljudi rade nije zbog vas. Oni to rade zbog sebe. Svi ljudi žive u sopstvenom snu, u sopstvenom umu; oni se nalaze u potpuno drugačijem svetu od onoga u kojem mi živimo. Kada nešto shvatimo lično, mi stvaramo pretpostavku da oni znaju kako je u našem svetu, i mi pokušavamo da njima nametnemo svoj svet. Čak i kada se čini da je neka situacija sasvim lična, čak i kada vas drugi direktno vređaju, to nema nikakve veze s vama. Kada stvari shvatate lično, vi se osećate uvređenim i reagujete tako što branite svoja uverenja i tako stvarate konflikte. Vi od muve pravite medveda jer imate potrebu da budete u pravu i da dokažete da drugi nisu u pravu.  Ono što oni kažu, što oni čine, i mišljenja koja oni izražavaju u skladu su sa sporazumima koje oni imaju u sopstvenom umu. Njihovo gledište zasniva se na programiranju koje su oni primili tokom pripitomljavanja. Ako neko izrazi svoje mišljenje i kaže vam: “Hej, baš si debeo”, nemojte to shvatati lično, jer istina je zapravo da se ta osoba bavi sopstvenim osećanjima, verovanjima i mišljenjima. Ta osoba pokušava da vam pošalje otrov, i ako vi to shvatite lično, onda ćete primiti taj otrov i on će postati vaš. Lično shvatanje stvari učiniće da postanete lak plen tih grabljivaca, crnih magova. Oni mogu lako da skrenu vašu pažnju samo jednim svojim mišljenjem i da vas nahrane bilo kakvim otrovom, i zbog toga što sve to shvatate lično, vi ćete ga progutati. Vi gutate sav njihov emocionalni otpad, i sada to postaje vaš otpad. Ali ukoliko to ne shvatite lično, vi možete biti imuni čak i ako se nalazite usred pakla. Otpornost prema otrovu usred pakla dar je ovog sporazuma.

Gde god da krenete otkrićete da vas ljudi lažu, a kako budete postajali sve svesniji, primetićete da i vi takođe lažete – sebe. Nemojte očekivati da vam ljudi govore istinu jer i oni takođe lažu sebe. Morate verovati sebi i odlučiti da li da verujete ili da ne verujete u ono što vam neko govori.

Ako vam neko ne pruža ljubav i poštovanje, pravi je blagoslov ako vas ta osoba napusti. Ako vas ta osoba ne napusti, svakako ćete s njim ili s njom doživeti mnogo godina patnje. Odlazak može da boli neko vreme, ali će vaše srce na kraju zaceliti. Tada možete odabrati ono što zaista želite. Otkrićete da ne morate verovati drugima onoliko koliko morate verovati sebi da biste napravili pravi izbor.

Kada navika da stvari ne shvatate lično postane kod vas duboko ukorenjena, možete izbeći mnoge stresove u životu. Vi nikada niste odgovorni za ponašanje drugih; vi ste odgovorni samo za sebe.

Treći sporazum – Nemojte stvarati pretpostavke

Treći sporazum glasi: nemojte stvarati pretpostavke. Skloni smo tome da o svemu stvaramo pretpostavke. Problem u stvaranju pretpostavki je taj što mi verujemo da su one istinite. Mogli bismo se zakleti da su istinite. Mi stvaramo pretpostavke o onome što drugi rade ili misle – mi ih shvatamo lično – a zatim krivimo njih i reagujemo tako što šaljemo emocionalni otrov preko svojih reči. To je razlog zbog kojeg stvarati pretpostavke, znači tražiti probleme. Mi stvorimo pretpostavku, pogrešno shvatajući stvari, shvatimo ih lično, i završimo tako što ni iz čega napravimo strašnu dramu.

Sve nedaće i drame koje ste doživeli u svom životu proizašle su iz toga što ste donosili pretpostavke i lično shvatali stvari. Razmislite za trenutak o istinitosti ove tvrdnje. Čitava sfera kontrole među ljudima zasniva se na stvaranju pretpostavki i ličnom shvatanju stvari. Čitav naš pakleni san zasnovan je na tome. Veliki deo emocionalnog otrova nastaje samo zbog toga što stvaramo prepostavke i shvatamo ih lično, jer mi najčešće počinjemo da tračarimo na osnovu svojih pretpostavki. Setite se, tračarenje i ogovaranje su način komuniciranja među ljudima u paklenom snu i način prenošenja otrova od jednog čoveka ka drugom. Zbog toga što se plašimo da postavimo pitanje i razjasnimo stvari, mi stvaramo pretpostavke; zatim branimo svoje pretpostavke i pokušavamo da dokažemo da neko drugi nije u pravu.

Uvek je bolje postaviti pitanje nego stvoriti pretpostavku, zato što pretpostavke predstavljaju preduslov patnje. Imajte hrabrosti da postavite pitanja i kažete šta zaista želite. Komunicirajte s drugima što jasnije da biste izbegli nesporazume, bol i dramu.

Često pretpostavljamo da naši partneri, roditelji, deca, prijatelji, znaju šta mi mislimo i da ne moramo da kažemo šta želimo. Mi pretpostavljamo i očekujemo da će oni učiniti ono što mi želimo, jer nas tako dobro poznaju. Ako oni to ne učine, osetimo se povređenim i kažemo: „Trebalo je da znaš.“

Kada stupite u vezu sa nekim ko vam se sviđa, često imate potrebu da pronađete razloge zbog kojih volite tu osobu. Međutim, vi vidite samo ono što želite da vidite i poričete da postoje stvari koje vam se kod te osobe ne sviđaju. Vi lažete sebe samo da biste bili u pravu. Stvarate pretpostavke, a jedna od njih je: moja ljubav će promeniti ovu osobu. Ali to nije istina. Vaša ljubav neće promeniti nikoga. Ako se drugi promene, to je zbog toga što oni žele da se promene, a ne zato što vi možete da ih promenite.

Za ljubav nisu potrebni razlozi; ona postoji ili ne postoji. Prava ljubav znači prihvatanje drugih ljudi onakvih kakvi jesu bez nastojanja da ih promenimo. Ako pokušavamo da ih promenimo to znači da nam se oni zapravo ne sviđaju. Pronađite nekoga koga uopšte ne morate menjati. Otvoreno komunicirajte i pitajte ako nešto ne razumete. Tako nećete imati potrebu da pretpostavljate jer će vam sve postati jasno. Zahvaljujući jasnoj komunikaciji vaši odnosi će se promeniti.

Dakle: nemojte stvarati pretpostavke. To je lako reći, ali ja znam da je to teško učiniti. Teško je zbog toga što mi tako često radimo upravo suprotno. Mi imamo sve te navike i običaje kojih čak nismo svesni. Kada postanemo svesni ovih navika i shvatimo značaj ovog sporazuma, učinićemo prvi korak. Ali shvatanje njegove važnosti nije dovoljno.

Informacije ili ideje su samo semenke u vašoj svesti. Ono što zaista označava promenu jeste sprovođenje u delo. Sprovođenje u delo uvek iznova i iznova hrani to seme i predstavlja jaku osnovu za stvaranje novih navika. Nakon mnogih ponavljanja ovi novi sporazumi će postati naša druga priroda.

Četvrti sporazum – Uvek činite sve što možete

Postoji samo još jedan sporazum, ali taj jedan sporazum nam omogućava da ostala tri postanu duboko ukorenjene navike.

Četvrti sporazum govori o sprovođenju prva tri: Uvek učinite sve što možete. Pod bilo kojim okolnostima, uvek učinite sve što možete, ništa manje i ništa više. Ali imajte na umu da ono sve što možete da uradite neće biti isto u svakom trenutku. Sve oko vas je živo i neprekidno se menja, tako da će ono najbolje što možete da uradite ponekad biti visokog kvaliteta, a drugi put neće biti tako dobro. Kada se ujutro probudite osveženi i puni snage, najbolje što možete da uradite biće više od onoga što možete noću kada ste umorni. Najbolje što možete da uradite razlikovaće se kada ste zdravi i kada ste bolesni, ili trezni, odnosno pijani. Najbolje što možete da učinite zavisiće od toga da li se osećate divno i srećno, ili ste uznemireni, ljuti, ili ljubomorni.   U vašem svakodnevnom raspoloženju najbolje što možete da učinite može se menjati iz trenutka u trenutak, iz sata u sat, iz dana u dan. Ono najbolje što možete da učinite takođe će se menjati tokom vremena.

Kada izgradite navike na osnovu četiri nova sporazuma, najbolje što možete da učinite postaće bolje nego što je bilo ranije. Bez obzira na kvalitet, uvek učinite sve što možete – ništa manje i ništa više nego što je – sve što možete. Ukoliko se suviše trudite da učinite više od onoga što možete, utrošićete više energije nego što je neophodno i na kraju ono najbolje što možete da učinite neće biti dovoljno dobro. Kada se previše naprežete, slabite svoje telo i radite protiv sebe, i tada će vam trebati više vremena da postignete svoj cilj. Ali ako činite manje od onoga što je – sve što vi možete, izlažete sebe frustracijama, samoosuđivanju, osećaju krivice i kajanju. Jednostavno učinite sve što možete – u bilo kakvim okolnostima u svom životu. Nije važno da li ste slabi ili bolesni, ako uvek dajete sve od sebe nikada nećete morati sebe da krivite. A ako ne krivite sebe nikada nećete morati da patite zbog osećaja krivice, stida, i da kažnjavate sami sebe. Ako uvek budete činili sve što možete, razbićete veliku čaroliju kojom ste bili začarani.

Ako budete činili sve što možete, živećete punim plućima. Bićete produktivni, bićete dobri prema sebi zbog toga što ćete davati sve od sebe svojoj porodici, svome društvu, svima. Ali delanje je ono što će vas učiniti neizmerno srećnim. Kada uvek činite sve što možete, vi delate. Činiti sve što možete znači da to činite zbog toga što to želite, a ne zato što očekujete nagradu. Većina ljudi čini upravo suprotno: oni nešto rade samo onda kada očekuju nagradu i ne uživaju u tome što rade. A to je razlog zbog kojeg ne čine sve što mogu.

Zamislite da živite tako što ne krivite nikoga ni zbog čega. Možete lako da opraštate drugima i da prestanete da osuđujete druge. Nemate potrebu da budete u pravu niti da bilo koga ubeđujete da nije u pravu. Poštujete sebe i sve druge, i oni za uzvrat poštuju vas.

Zamislite da volite sebe upravo onakvim kakvi ste.

Kada budete poštovali sva ova četiri sporazuma, više nikada nećete živeti u paklu. Nikada više.

Ako besprekorno koristite svoju reč, ako ništa ne shvatate lično, ako ne stvarate pretpostavke i ako uvek činite sve što možete, onda ćete imati predivan život. Vi ćete imati stoprocentnu kontrolu nad svojim životom.

Prva tri sporazuma delovaće samo ukoliko budete činili sve što možete.

Nemojte očekivati da ćete uvek biti u stanju da besprekorno koristite svoju reč. Vaše navike su veoma jake i veoma duboko ukorenjene u vašoj svesti. Ali možete dati sve od sebe. Nemojte očekivati da nikada ništa nećete shvatati lično; samo učinite sve što možete. Nemojte očekivati da više nikada nećete stvoriti nijednu pretpostavku, ali svakako možete dati sve od sebe.

Ako iznova činite sve što možete, uvek iznova i iznova, postaćete majstor transformacije. Ponavljanje vodi ka savršenstvu. Sve što ste ikada naučili, naučili ste ponavljanjem. Naučili ste da pišete, vozite, čak i da hodate naučili ste  -ponavljanjem. Delanje je ono što je najvažnije.

Ako budete činili sve što možete u potrazi za ličnom slobodom, u potrazi za ljubavlju prema sebi, otkrićete da je samo pitanje vremena kada ćete pronaći ono za čime tragate. Istinska sloboda je pitanje ljudskog duha –  to znači slobodu da budemo onakvi kakvi zaista jesmo.

Vaše istinsko biće je još uvek malo dete koje nikada nije odraslo. Ponekad se to dete pojavi kada se vi igrate ili zabavljate, kada ste srećni, kada slikate, ili pišete poeziju, ili svirate na klaviru ili se izražavate na neki drugi način. To su najsrećniji trenuci vašeg života – kada vaše istinsko biće izlazi na površinu. Naše normalne ljudske težnje jesu da uživamo u životu, da se igramo, da istražujemo, da budemo srećni i da volimo. Prvi korak ka ličnoj slobodi je da budemo svesni da nismo slobodni da bismo postali slobodni.

Ova četiri sporazuma predstavljaju suštinu majstorstva transformacije, jedne od veština Tolteka. Vi ćete transformisati pakao i pretvoriti ga u raj. Planetarni san će se transformisati u vaš sopstveni rajski san. Takvo znanje postoji; ono samo čeka da ga vi upotrebite. Četiri sporazuma su tu; vi samo treba da usvojite te sporazume i da poštujete njihovo značenje i snagu.

Odlomci iz knjige “Knjiga mudrosti starih Tolteka – Četiri sporazuma”, Don Miguel Ruiza

Priredila Biljana Јаnković, predsednik Udruženja Talasi, www.talasi.org